Peuterwerk voor 2-4 jarige

Op onze locaties bieden wij elke dag een leuk, gezellig en vooral leerzaam VVE peuterprogramma aan. Het helpt hen bij hun ontwikkeling op cognitief, sociaal- emotioneel en motorisch vlak. Ze leren spelen met andere kinderen en bereiden zich langzaam voor op het basisonderwijs. De leidsters zijn hiervoor VVE (vroeg-en voorschoolse educatie) gecertificeerd. Elke 6 weken hebben we een thema en elke dag lezen we boekjes passend bij het thema. Ook knutselen, zingen en dansen we dagelijks en natuurlijk spelen we ook buiten. Uiteraard is er ook genoeg speelgoed op de groepen om vrij mee te spelen zoals: keukentje, auto's, bouwhoek, puzzels, spelletjes enz.

Het peuterprogramma wordt vanaf dit jaar in alle weken van het jaar aangeboden (vraag naar de voorwaarden bij de directie).

We bieden peuterwerk in blokken van 4 uur aan op 2 locaties: De Ganzebloem (Hobbit) en De Beneden Beekloop. Per dag kan er een blok van 4 uur gevolgt worden van 8.30 tot 12.30 uur. Op de locatie Hobbit kunt u de dag verlengen tot 14.00 uur zodat u aansluit op de school. Daarnaast kunt u kinderopvang afnemen op deze locatie tot 18.00 uur. Alle peuters in Geldrop komen in aanmerking voor minimaal 8 uur gesubsidieerd peuterwerk, peuters met een indicatie hebben recht op 16 uur peuterwerk.

Een uur peuterwerk kost de meeste ouders minder dan € 3,00 netto.

We hebben een eigen rekentool ontwikkeld om inzichtelijk te maken voor hoeveel uur peuterwerk en subsidie u in aanmerking komt. De rekentool kunt u hier naast downloaden.

De uurprijs voor Peuterwerk is € 8,17.

Wilt u meer informatie kunt u contact opnemen met kinderopvang@potjeknor.nl    

Hieronder kunt u onze handige rekentool downloaden (Excel Document):


Hieronder kunt u het formulier 'geen recht op kinderopvangtoeslag' downloaden:

Op maat

Op onze locaties proberen wij ons vanaf de start te onderscheiden op drie belangrijke punten: flexibiliteit, prijs en kwaliteit. We deden dat al door buitenschoolse opvang dichtbij bij school aan te bieden. Natuurlijk kregen wij van ouders de vraag hoe we hiermee omgaan wanneer we werken met peuters. Als antwoord hebben we de 'peuterarrangementen op maat' bedacht. Binnen uw arrangement heeft u de keuze uit: peuterwerk, peuteropvang en peuter-kleuter bso.

Peuteropvang

Naast peuterwerk is er natuurlijk ook behoefte voor sommige ouders aan peuteropvang. Mensen die ons al kennen weten dat wij ons onderscheiden middels onze uitzonderlijke flexibiliteit en onze bijzonder laag uurtarief. Natuurlijk kregen wij de vraag of dit ook in de dagopvang mogelijk was. Daarop kunnen wij volmondig "JA!" antwoorden. Vanaf 1 januari 2018 is het mogelijk om per uur dagopvang af te nemen. We doen dit volgens het simpele principe "uurtje, factuurtje". Is uw kind een aangebroken uur in de opvang geweest, dan wordt dat uur gefactureerd. Is uw kind 24 uur van te voren afgemeld, dan ontvangt u ook geen factuur. Eerder ophalen, geen probleem. Flexibele tijden, geen probleem. Uiteraard kunt u over deze vorm van opvang gewoon kinderopvangtoeslag aanvragen.

De uurprijs voor een aangebroken uur peuteropvang is € 7,02

Peuter - Kleuter BSO

Voor ouders met een kind op de basisschool kan buitenschoolse opvang een uitkomst zijn. Natuurlijk bieden wij deze service ook aan onze allerkleinsten; de peuters. Samen met de jongste kleuters worden zij na schooltijd opgevangen, middels ons bekende flexibele systeem en tegen hetzelfde tarief. Onze peuter-kleuter bso is tevens elke vakantie de gehele dag geopend.

De kinderen verblijven In de groepsruimtes van het Peuterwerk dus er is volop speelgoed aanwezig dat geschikt is voor deze kinderen.

Ook besteden wij veel aandacht aan:

Sport en spel: buitenspellen, balspelen. Ook hebben we diverse soorten buitenspeel-materiaal. Onze leid(st)ers spelen altijd mee en zijn ook altijd mee buiten.

Creativiteit: zoals knutselen, timmeren, bakken, proefjes, schminken. De kinderen hebben de mogelijkheid om hun eigen creativiteit in te brengen.

De kinderen mogen zelf kiezen of ze wel of niet met de activiteit mee willen doen, het is tenslotte vrije tijd.

Uiteraard zijn er ook voldoende rust momenten. We kijken naar wat je kind nodig heeft en passen zijn/haar dagactiviteit daar op aan.

De buitenschoolse opvang wordt aangeboden op de locatie Beneden Beekloop en de Ganzebloem (Hobbit).


Inschrijven

NB. Wanneer u zowel van peuterwerk als van de buitenschoolse opvang gebruik wenst te maken is het NIET nodig om ook nog voor de BSO extra in te schrijven, het volstaat als u eenmail stuurt naar kinderopvang@potjeknor.nl. U ontvang dan van ons een inschrijfformulier.

Onze locaties Kids 2-4

1: Ganzebloem / De Hobbit
Saruman 1
5663 SK Geldrop
Tel. school: 040 - 286 35 43
Tel. Kinderopvang: 06 24 35 30 77

2: Beneden Beekloop
Beneden Beekloop 90
5662 HM Geldrop
Tel. school: 040 - 286 35 43
Tel. Kinderopvang: 06 24 35 30 77