Peuterwerk voor 2-4 jarige

Peuterwerk is ons VVE programma en heeft als primair doel de kids voor te bereiden op de basisschool. We doen dit binnen de kaders die gesteld zijn door de landelijke wetgeving, de gemeentelijke eisen en natuurlijk onze eigen bestuurlijke kaders. We bieden peuterwerk in blokken van 2,75 uur aan op 2 locaties: De Hobbit en De Beneden Beekloop. Per dag kunnen er maximaal 2 blokken gevolg worden tussen 8.30 en 14.00 uur, waardoor we naadloos aansluiten op de schooltijden. Alle peuters in Geldrop komen in aanmerking voor minimaal 5,5 uur gesubsidieerd peuterwerk, peuters met een indicatie hebben recht op 11 uur peuterwerk.

Een uur peuterwerk kost de meeste ouders minder dan € 3,00 netto. Dit is een kostenverlaging van ruim € 1,00 per uur!

We hebben een eigen rekentool ontwikkeld om inzichtelijk te maken voor hoeveel uur peuterwerk en subsidie u in aanmerking komt. De rekentool kunt u hier naast downloaden.

Hieronder kunt u onze handige rekentool downloaden (Excel Document):

Op maat

Als stichting proberen wij ons vanaf de start te onderscheiden op drie belangrijke punten: flexibiliteit, prijs en kwaliteit. We deden dat al door buitenschoolse opvang dichtbij bij school aan te bieden. Natuurlijk kregen wij van ouders de vraag hoe we hiermee omgaan wanneer we werken met peuters. Als antwoord hebben we de 'peuterarrangementen op maat' bedacht. Binnen uw arrangement heeft u de keuze uit: peuterwerk, peuteropvang en peuter-kleuter bso.

Peuteropvang

Naast peuterwerk is er natuurlijk ook behoefte voor sommige ouders aan peuteropvang. Mensen die ons al kennen weten dat wij ons onderscheiden middels onze uitzonderlijke flexibiliteit en onze bijzonder laag uurtarief. Natuurlijk kregen wij de vraag of dit ook in de dagopvang mogelijk was. Daarop kunnen wij volmondig "JA!" antwoorden. Vanaf 1 januari 2018 is het mogelijk om per uur dagopvang af te nemen. We doen dit volgens het simpele principe "uurtje, factuurtje". Is uw kind een aangebroken uur in de opvang geweest, dan wordt dat uur gefactureerd. Is uw kind 24 uur van te voren afgemeld, dan ontvangt u ook geen factuur. Eerder ophalen, geen probleem. Flexibele tijden, geen probleem. Uiteraard kunt u over deze vorm van opvang gewoon kinderopvangtoeslag aanvragen.

De uurprijs voor een aangebroken uur peuteropvang is € 7,45

Peuter - Kleuter BSO

Voor ouders met een kind op de basisschool kan buitenschoolse opvang een uitkomst zijn. Natuurlijk bieden wij deze service ook aan onze allerkleinsten; de peuters. Samen met de jongste kleuters worden zij na schooltijd opgevangen, middels ons bekende flexibele systeem en tegen hetzelfde tarief. Onze peuter-kleuter bso is tevens elke vakantie de gehele dag geopend.

Een aangebroken uur BSO kost € 6,45

Inloggen:

Bent u inmiddels ingeschreven, en heeft u al een account voor de ouderlogin pagina, klik dan op de button hier onder.

Inschrijven

NB. Wanneer u zowel van peuterwerk als van de buitenschoolse opvang gebruik wenst te maken is het NIET nodig om ook nog voor de BSO extra in te schrijven, het volstaat als u alleen op de PSZ-link van uw gewenste locatie inschrijft.
Wanneer u de inschrijving juist heeft ingevuld, drukt u dan onderaan de pagina op de knop ‘aanmelding verzenden’. U ontvangt dan spoedig van ons nadere informatie over het aanmaken van een account in de ouderlogin pagina.

Onze locaties Kids 2-4

1: Ganzebloem / De Hobbit
Saruman 1
5663 SK Geldrop
Tel. school: 040 - 286 35 43
Tel. Kinderopvang: 06 24 35 30 77

2: Beneden Beekloop
Beneden Beekloop 90
5662 HM Geldrop
Tel. school: 040 - 286 35 43
Tel. Kinderopvang: 06 24 35 30 77